Az oldal tartalma

 Ezen az oldalon a 9. érettségi témakör leírása található, a táblázat alatt pedig a témakörhöz kapcsolódó letölthető anyagok, az anyagok remélhetőleg folyamatosan bővülnek.

A Letölthető anyagoknál a fájl neve előtt annak az altémának a száma látható amelyikhez tartozik, a fájl neve után lévő jel pedig a formátumra utal:

pdf :a fájl pdf. formátumban van, olvasásához Adobe Reader (ingyenes) program szükséges,

word :a fájl Microsoft doc. formátumban van, olvasásához a Microsoft Word szövegszerkesztője szükséges,

powerpoint : a fájl pps. fortmátumban érhető el, ez a Microsoft Powerpoint diavetítőjének formátuma.

A Letölthető anyagok között a >>szóbeli tétel<< és az >>emeltszintű szóbeli tételek<< lapon található tételek is fel vannak tüntetve!

A 9. történelem érettségi témakör

 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús
összeomlásig
Témák Középszint Emelt szint
9.1. Az Oszrák-
Magyar Monarchia
felbomlása és
következményei
Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása.
Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai
hatásai.
A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai
mozgástere és intézkedései.
A tanácskormány uralomra kerülése,
politikája, bukásának okai.
Trianon társadalmi és bel- és külpolitikai
következményei.
9.2. A Horthyrendszer
jellege és
jellemzői
Az ellenforradalmi rendszer
konszolidációjának legfontosabb lépései.
Politikai életpályák bemutatása és elemzése
(pl. Bethlen István, Teleki Pál). Gazdasági
válság és radikalizálódás a belpolitikában
(Gömbös és kísérlete)
9.3. Művelődési
viszonyok és az
életmód
Társadalmi rétegződés és életmód a húszasharmincas
években.

A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása
és főbb jellemzői (pl. kultúrfölény,
valláserkölcsi nevelés).
Tudomány és művészet főbb képviselői a két
világháború közötti Magyarországon (pl.
Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla).

9.4. A magyar
külpolitika
mozgástere,
alternatívái

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a
két világháború között.

Magyarország a náci birodalom árnyékában
(pl. gazdasági és politikai kényszerek, kitörési
kísérletek).
A területi revízió lépései.
9.5. Magyarország
részvétele a
világháborúban
Magyarország háborúba lépése és részvétele
a Szovjetunió elleni harcokban.
Kállay Miklós miniszterelnöksége.
Háborúellenes törekvések (pl. Magyar
Történelmi Emlékbizottság, szárszói
találkozó)
9.6. A német
megszállás és a
holokauszt
Magyarországon
Magyarország német megszállása és a nyilas
hatalomátvétel.
A holokauszt Magyarországon (pl.
zsidótörvények gettósítás, deportálás).
Az antiszemitizmus és a zsidókérdés
Magyarországon.

Letölthető anyagok a témakörhöz:

9.2 A Bethlen István nevével fémjelzett gazdasági konszolidáció időszaka pdf. (középszintű szóbeli tétel)

9.A magyar gazdaság jellemzői a két világháború között pdf. (emeltszintű szóbeli témakör)

A magyar parasztság helyzete,rétegződése az 1920-as években pdf. (kidolgozott esszé-2008.október középszint)

9.4 Magyar külpolitika az 1930-as években pdf. (rövid vázlat)

9.5 A második világháború és Magyarország pdf. (emeltszintű szóbeli témakör)

9.5 Magyarország a második világháborúban pdf. ( rövid vázlat)

9.6 A magyar zsidóság helyzetének jellemzői (1867-1945) pdf. (emeltszintű szóbeli téma, részben kapcsolódik ide)

Prezentáció a témakörhöz (középszintű témák) ppt. ( készítette:Hajducsek Judit)